Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Rozumiem

Zapraszamy do zakładania zleceń za pośrednictwem naszej nowej strony Kurierpalety.pl

www.Kurierpalety.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Możliwa wysyłka palet o wymiarach:

60 x 80 cm; 120x80 cm;120x120cm

Koperyty ,paczki wkrótce :-)

Towary wyłączone

 • a) rzeczy, których przemieszczanie jest zabronione na podstawie przepisów prawa lub umów, konwencji czy porozumień międzynarodowych, których stroną jest Polska;
 • b)szyby, lustra, blaty, witryny, lampy, żyrandole,towary szklane, towary z elementami szklanymi

 • c) gotówkę, czeki, druki akcyzy, papiery wartościowe, kamienie szlachetne i wyroby jubilerskie, eksponaty, antyki, dzieła sztuki, przedmioty numizmatyczne i zbiory filatelistyczne; wartości pieniężne, za które uważa się krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, czeki, weksle a także określone zgodnie z prawem dokumenty reprezentujące wierzytelności pieniężne, prawa udziałowe w spółkach handlowych, kapitałowych, uprawnienia do rozporządzania towarami powierzonymi pieczy wystawcy dokumentu, zapisy długu na okaziciela niezależnie od tego czy są otrzymane bezpłatnie czy nie oraz złoto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie szlachetne i perły, a także platynę i pozostałe metale z grupy platynowców;
 • d) przesyłek, których przyjęcie lub przyjęcie na określonych warunkach stanowiłoby naruszenie wyłączności świadczenia usług zastrzeżonych dla operatora publicznego, zgodnie z przepisami Prawa Pocztowego;
 • e) żywe zwierzęta i rośliny;
 • f) zwłoki, szczątki ludzkie i zwierzęce;
 • g) rzeczy łatwo psujące się, towary wymagające temperatury kontrolowanej lub innych specjalnych warunków przewozu;
 • h) produkty lecznicze w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne, komponenty do produkcji produktów leczniczych, narkotyki oraz substancje psychotropowe i halucynogenne, z wyjątkiem wysyłanych w celach naukowo-badawczych przez instytucje do tego uprawnione na mocy odrębnych przepisów prawa, z zastrzeżeniem zgody na wykonanie takiej usługi, nie dotyczy produktów przeznaczonych do obrotu pozaaptecznego.
 • Przewóz innych produktów niż dozwolone pkt. g jest możliwy tylko w przypadku gdy:

  - dany towar (lek, produkt leczniczy) nie wymaga żadnych określonych warunków przewozu, 
  - uzyskano akceptację przewoźnika;

 • i) towary niebezpieczne ADR na warunkach innych niż określone w Polityce dotyczącej transportu towarów niebezpiecznych w drogowej sieci kurierskiej;
 • j) broń i amunicję;
 • k) organy ludzkie, płyny ustrojowe oraz produkty metabolizmu ludzkiego, chyba, że są one dopuszczone „Polityką dotyczącą transportu towarów niebezpiecznych w drogowej sieci kurierskiej"
 • l) przedmioty, dla których wymagane są oznakowania znakami akcyzy;
 • m) rzeczy przewożone pod plombą celną;
 • n) mienie przesiedleńcze;
 • o) inne rzeczy, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi bądź narażać inne przesyłki na zniszczenie, uszkodzenie, zabrudzenie, itp., lub też rzeczy wymagające zachowania szczególnych warunków przy ich przemieszczaniu lub składowaniu lub użycia środków transportowych nie będących w dyspozycji przewoźnika;
 • p) przewoźnik nie przyjmuje do przemieszczenia przesyłek adresowanych na numery skrytek pocztowych;
 • q) przesyłek mających na opakowaniu lub widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo;
 • r) przesyłek innych przedmiotów, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi;
 • s) w przewozach krajowych towarów o znaczeniu strategicznym wyszczególnionych w ustawie z dnia 29 listopada 2000 roku o obrocie z zagranicą towarami, technologiami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 119, poz. 1250 z późniejszymi zmianami).